KONTAKT

ttel: 788 124 582
e-mail: smyki@smykizesmyczkowej.pl

GODZINY OTWARCIA

7.30 – 17.30
sobota i niedziela – zamknięte

ADRES

Punkt Przedszkolny
„Smyki ze Smyczkowej”

ul. Smyczkowa 11/5
02-678 Warszawa

DANE PLACÓWKI

NIP: 5213027681
REGON: 017300884
KRS: 0000079644
Nr rachunku: 54 1020 1169 0000 8102 0083 4036