group-meeting (1)

ZARZĄD

Organem prowadzącym „Smyki ze Smyczkowej” jest Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 80 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w skład którego wchodzą rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Działamy na rzecz edukacji i wychowania dzieci. Nasze funkcje wykonujemy społecznie dla wspólnego dobra naszych dzieci.  

Obecny skład Zarządu

Piotr Wrona – prezes zarządu
reprezentacja przedszkola, organizacja prac społecznych

Julita Nowakowska – wiceprezes zarządu
nadzór dydaktyczny i kontakty z kadrą

Anna Różyk – sekretarz i dietetyk 
komunikacja wewnętrzna i nadzór nad jadłospisem

Krzysztof Smoliński – skarbnik 
kontrola i zarządzanie finansami

Joanna Zielińska – członek zarządu 
komunikacja wewnętrzna i dbanie o dobry wizerunek punktu przedszkolnego

Kontakt z zarządem: smyki[at]smykizesmyczkowej.pl